Cwmni Solutions in Technology o Gwmbrân yn cael ei gynnwys ymhlith y 50 uchaf ar Restr Twf Cyflym Cymru 2014

Mae cwmni Solutions in Technology o Gwmbrân wedi cael ei gynnwys ymhlith y 50 uchaf ar restr Twf Cyflym Cymru 2014. Yn ôl y sôn, mae 50 o gwmnïau wedi gwneud cyfraniad anferth i wella natur gystadleuol yr economi yng Nghymru. Dengys bod Solutions in Technology wedi cyflawni twf o 108.4% rhwng 2011 a 2013.

Yn ôl Cymru Ar-lein, mae’r 50 o gwmnïau sydd wedi eu cynnwys ar y rhestr wedi cyflawni trosiant cyfunol o £272m a thros y 2 flynedd ddiwethaf, crëwyd 1,500 o swyddi.

I gael gwybodaeth bellach a phori drwy’r rhestr, ewch i wefan Cymru Ar-lein.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Hydref 2014