Gwobr aur i fusnes cynhyrchu yn Nhorfaen

Mae Carlisle, cwmni o Bont-y-pŵl sydd yn cynhyrchu systemau brecio hydrolig, cynnyrch ffrithiant a chaliperau breciau wedi ennill gwobr aur am ragoriaeth weithredol. Mae staff y ffatri wedi llwyddo i weithredu system gwella barhaus Carlisle, sydd wedi ei bwriadu i ddileu gwastraff, gwella effeithlonrwydd a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd.

Trwy’r prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion sydd yn cael ei rheoli gan gyngor Torfaen, mae staff Carlisle wedi llwyddo i gyflawni ystod eang o hyfforddiant, o hyfforddiant sydd yn benodol i swyddogaethau, i iechyd a diogelwch a sgiliau sylfaenol.

Cyflwynwyd y wobr i’r gweithwyr o Bont-y-pŵl gan David A Roberts, cadeirydd,, llywydd a Phrif Weithredwr Carlisle.

Dywedodd Mr Roberts: “Fe sefydlom y meini prawf i unrhyw rhai o’r 55 gwaith cynhyrchu sydd gennym i gyflawni statws lefel aur ar lefel perfformio uchel iawn. Mae’n anrhydedd mawr i ffatri o fewn Carlisle i berfformio ar y fath lefel. Dechreuom ein siwrnai fain tua phum mlynedd yn ôl ac nid oes gwell tystiolaeth o holl waith caled ac ymrwymiad pob gweithiwr ym Mhont-y-pŵl na’r ffaith mai Pont-y-pŵl oedd un o’r ffatrïoedd cyntaf i gyflawni’r wobr efydd, yna’r arian a nawr y statws aur.”

Mae CBF yn isadran o Carlisle Companies Incorporated, cwmni cynhyrchu ac arallgyfeirio byd-eang.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Hydref 2014