Gennych ddiddordeb mewn twristiaeth bwyd? Rydym angen eich help

Os ydych yn cynhyrchu bwyd, rhedeg bwyty, caffi neu dafarn, neu efallai bod gennych ddiddordeb cyffredinol mewn twristiaeth bwyd, hoffai Croeso Cymru eich gwahodd i gymryd rhan mewn sesiwn rhyngweithiol ar lein sydd yn parhau am 1 awr, i gychwyn am 11:00am ar ddydd Mawrth 4 Tachwedd. Mae Croeso Cymru yn gweithio gyda’u cydweithwyr yn yr Is-adran Fwyd ar Gynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2014-2020 fydd yn cael ei lansio ym mis Rhagfyr. Mae bwyd yn rhan hanfodol o’r cynnig twristiaeth yng Nghymru ac maent yn awyddus i glywed eich barn ar sut y gallant gydweithio i godi proffil Cymru fel cyrchfan twristiaeth bwyd o ansawdd uchel.

Y cyfan sydd ei angen arnoch i gymryd rhan yn y sesiwn adborth yw llinell ffôn a chyfrifiadur sydd wedi ei gysylltu â’r we. Nid oes angen lawr lwytho unrhyw rhaglenni arbennig a gallwch gyflwyno eich sylwadau yn hollol gyfrinachol pe dymunwch. I gofrestru i gymryd rhan ac i gael gwybodaeth bellach, e-bostiwch jane.owen@wales.gsi.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Hydref 2014