Busnes ym Mlaenafon yn ehangu gyda chymorth ariannol gan lywodraeth leol

Mae arbenigwr trin dŵr sy'n seiliedig ym Mlaenafon, Water Treatment Products, wedi creu 12 o swyddi newydd, diolch i grantiau gan y Gronfa Fuddsoddi Leol.

Cafodd y cwmni, sy'n llunio ac yn gweithgynhyrchu cemegau a chynhyrchion arbenigol trin dŵr i gleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol, fynediad at ddau grant o'r gronfa gyda chefnogaeth gan gyngor Torfaen, a wnaeth ei alluogi i brynu peiriannau newydd a lleihau amser cynhyrchu yn sylweddol. 

Hefyd fe roddodd y grant gyfle i gynyddu’r cynhyrchiad o 3000 uned i 8000 uned y dydd ar gyfer rhai cynhyrchion ac o ganlyniad rhed rhaid cyflogi gweithwyr ychwanegol.

Dwedodd Alison Carter, y cyfarwyddwr:  “Mae'r grantiau Cronfa Fuddsoddi Leol wedi caniatáu i ni brynu peiriannau newydd sbon sydd wedi cynyddu ein cyfradd gynhyrchu ac ein galluogi i weithio o amgylch y cloc. Rydym wedi gallu profi ein systemau TG ar gyfer y dyfodol  ac yn gwneud gwaith ymchwil a datblygol ar gynnyrch newydd."

 Mae'r Gronfa Fuddsoddi Leol yn becyn o gymorth ariannol hyblyg i helpu busnesau gyda grantiau cyfalaf o hyd at 40% ar gyfer prosiectau a gymeradwywyd, a cheir mynediad atynt drwy'r awdurdod lleol.

Cafodd Water Treatment Products, a sefydlwyd ym Mlaenafon yn 1999 ac sy’n cyflogi 43 o bobl, yr arian grant drwy gyngor Torfaen a chafodd ei baru gyda chynghorydd busnes pwrpasol i'w helpu drwy'r broses. Mae'r cwmni bellach wedi prynu pum uned newydd ar ei safle ar Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas ym Mlaenafon i ganiatáu ehangu pellach.

Dywedodd Gaynor Wakeling, swyddog datblygu busnes yn y cyngor Torfaen: "Mae Water Treatment Products yn enghraifft wych o fusnes llwyddiannus sydd wedi bod yn gallu defnyddio'r arian hwn i'w lawn botensial. Maent wedi gallu ehangu eu gweithrediad, ac o ganlyniad wedi creu 12 o swyddi newydd, gan ddarparu gwaith i bobl leol.

"Byddwn yn annog unrhyw fusnesau sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy i gysylltu â ni yn uniongyrchol."

Darganfyddwch mwy am y Gronfa Fuddsoddi Leol yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Hydref 2014