Busnes Gof yn Nhorfaen yn cael cyfle i ddangos ei waith mewn arddangosfa arobryn

Bydd Ross Smith, gof o Bont-y-pŵl yn dangos ei waith yn arddangosfa arobryn y DU, Made By Hand sydd yn cael ei chynnal o 31 Hydref hyd at 2 Tachwedd 2014 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Dechreuodd Ross ei gwmni Anvil Forge Blacksmithing, yn 2010. Yn 2012 ymunodd ei wraig â’r busnes felly erbyn hyn mae’n bartneriaeth.

Mae’r arddangosfa yng Nghaerdydd yn dangos nid yn unig grŵp detholedig o 135 o grewyr ac artistiaid o Gymru a thu hwnt, ond mae hefyd yn cynnig sgyrsiau am grefft cyfoesa chelf gan grewyr, haneswyr a churaduron blaenllaw.

Meddai Ross "Rwyf wrth fy modd i fod yn cymryd rhan. Rydym wedi bod yn gweithio’n ddyfal iawn ar gynllunio casgliad newydd ac adeiladu ein stondin arddangos. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gwrdd â chwsmeriaid a chreu cysylltiadau newydd".

I gael gwybodaeth bellach am Ross a’i fusnes, ewch i Anvil Forge Blacksmithing

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Hydref 2014