Tirnod Treftadaeth Torfaen yn cael ei enwi wrth sôn am hwb i'r economi yng Nghymru

Mae safle Gwaith Haearn eiconig Blaenafon wedi cael ei gynnwys mewn rhestr o atyniadau yng Nghymru sydd yn helpu i gynnal swyddi a chyfrannu at hwb economaidd yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gwerthusiad o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth CADW, gwerth miliynau o bunnoedd a gafodd ei lansio yn 2009, ac mae’r canfyddiadau yn datgelu bod dros 40 o dirnodau treftadaeth yng Nghymru yn helpu i hybu’r economi yng Nghymru, a hynny hyd at £19m y flwyddyn.

Yn ôl Cadw, y gwaith haearn ym Mlaenafon, a dderbyniodd statws Treftadaeth Byd yn 2000, yw’r enghraifft orau o weithfeydd haearn o’r 18fed ganrif yn y byd. Fe wnaeth nifer yr ymwelwyr i’r gwaith haearn gynyddu 14 y cant o 19,290 ym mis Awst 2013 i 22,040 ym mis Awst eleni, yn ôl ffigurau newydd.

Darllenwch mwy drwy ymweld â gwefan Free Press, Pont-y-pŵl.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Hydref 2014