Gwasanaeth Weston Security yn symud i Gwmbrân

Mae Simon Weston OBE, cyn-filwr Falkland a dyn busnes, wedi symud ei gwmni diogelwch, Weston Security, i safle newydd yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard yng Nghwmbrân.

Mae Weston Security, sydd â cleientiaid sy’n cynnwys Peter’s Pies a chanolfan siopa Coed Duon, yn cyflogi 44 o bobl ar hyn o bryd ac yn cynnig ystod o systemau diogelwch integredig megis teledu cylch cyfyng a swyddogion diogelwch ar y safle, i fusnesau ledled y DU.

Penderfynodd Mr Weston a’i bartner busnes Paul Harshon symud eu tîm gweithrediadau craidd o dri o Gaerffili i Dorfaen i gymryd mantais o’r cyfleusterau a gynigwyd gan Ganolfan Arloesi Busnes Springboard.

Mae'r ganolfan wedi ei sefydlu i gefnogi cwmnïau newydd a chwmnïau sydd yng nghyfnod cynnar technoleg ac i gynnig llety o ansawdd uchel a mynediad at gymorth busnes .

Dwedodd Mr Weston: “Rydym yn falch iawn i fod yn symud i Springboard. Maen adeilad bendigedig â chyfleusterau ardderchog ac mae ei leoliad yn berffaith ar gyfer ein cleientiaid.

“Fe sefydlom Weston Security yn 2013 ac mae gennym bortffolio cynyddol o gleientiaid yn barod. Bydd symud yn rhoi cyfle i’r cwmni dyfu ymhellach a chael gafael ar gymorth busnes gan gyngor Torfaen, a’r dalent sydd ar gael yn Springboard.”

Dywedodd Bob Wellington, arweinydd cyngor Torfaen : "Hoffwn groesawu Simon a'i dîm i Dorfaen ac rwy’n siŵr y byddant yn hapus yn eu swyddfa newydd yn Springboard.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â nhw dros y misoedd nesaf ac yn gobeithio bydd hyn yn ddechrau perthynas fydd yn creu swyddi mawr eu hangen yn y rhanbarth.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Medi 2014