Cyfle am Vox Pop rhad ac am ddim yn Arddangosfa Busnes Torfaen 6 Mai

Gall busnesau yn Nhorfaen sy’n mynychu Arddangosfa Busnes Torfaen ar 6 Mai fanteisio ar gyfle rhad ac am ddim i gymryd rhan yn eu fideo hyrwyddo 1 munud Vox Pop eu hun. Mae gennym 12 o slotiau ar gael dros 2 sesiwn.

Sesiwn 1: 09:15am - 10:45am

Sesiwn 2: 11:30am - 1:00pm

Gallwch siarad am eich busnes , hyrwyddo eich gwasanaethau a darparu eich manylion cyswllt. Cewch weld beth allwch chi gynnwys mewn dim ond 1 munud i hyrwyddo eich cwmni yn Nhorfaen.

Y cyntaf i’r felin gaiff falu! Peidiwch â cholli allan ar y cyfle gwych hwn! Dim ond 12 slot sydd ar gael a rhaid i’ch busnes fod wedi ei leoli yn Nhorfaen.

Anfonwch e-bost atom gyda'ch enw, enw busnes a’ch sesiwn dewisol at info@southwalesbusiness.co.uk

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Ebrill 2015