Busnes ym Mlaenafon yn yn Damentia-Gyfeillgar

Siop celf a chrefft a Swyddfa Bost poblogaidd Blaenafon yw'r busnes cyntaf yng nghanol y dref, a'r Swyddfa Bost gyntaf yng Ngwent, i droi yn Dementia-Gyfeillgar.

Siop celf a chrefft a Swyddfa Bost poblogaidd Blaenafon yw'r busnes cyntaf yng nghanol y dref, a'r Swyddfa Bost gyntaf yng Ngwent, i droi yn Dementia-Gyfeillgar.

Mae’r staff yn Artie Craftie ar Heol Lydan i gyd wedi dilyn hyfforddiant i fod yn Dementia-Gyfeillgar, gan ddysgu sut i adnabod arwyddion dementia, a sut y gallant wneud y busnes yn fwy hygyrch i gwsmeriaid sy'n byw gyda'r cyflwr.

Nick Thomas-Symonds AS dyfarnwyd eu tystysgrif, a ganmolodd y tîm am eu hymdrechion.

Torfaen yw'r drydedd Sir Dementia yng Nghymru ac mae Amgueddfa Pont-y-pŵl, Y Pwll Mawr, a masnachwyr ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl eisoes wedi bod yn Dementia-Gyfeillgar.

Dywedodd Wendy Horler o Artie Craftie: “Ers i ni feddiannu’r Swyddfa Bost ym Mlaenafon rydym wedi dod yn ganolbwynt i lawer o bobl yn y gymuned leol. Mae cymaint o bobl yn awr yn byw gyda dementia, rydym yn meddwl ei bod yn hanfodol cael dealltwriaeth o'r cyflwr i'n galluogi i ddarparu gwell gwasanaeth i'n cwsmeriaid.
Dywedodd Wendy Horler o Artie Craftie: “Ers i ni feddiannu’r Swyddfa Bost ym Mlaenafon rydym wedi dod yn ganolbwynt i lawer o bobl yn y gymuned leol. Mae cymaint o bobl yn awr yn byw gyda dementia, rydym yn meddwl ei bod yn hanfodol cael dealltwriaeth o'r cyflwr i'n galluogi i ddarparu gwell gwasanaeth i'n cwsmeriaid.

“Ers gwneud yr hyfforddiant rydym wedi edrych ar ein busnes cyfan, o'r ffordd yr ydym yn delio â chwsmeriaid, i'r ffordd yr ydym yn trefnu’r siop, gyda'r nod o'i wneud yn fwy hygyrch i unrhyw un sydd â dementia neu eu gofalwyr. Nid yw'r hyfforddiant yn cymryd llawer o amser ac rwy'n annog pob busnes yn y dref i gofrestru. "

 

Dywedodd Ian Thomas o’r Gymdeithas Alzheimer’s: “Mae tua 90 y cant o'r boblogaeth yn byw o fewn milltir i swyddfa bost, ac maent yn aml yn darparu pobl sy'n agored i niwed gyda chyswllt pwysig i'r byd ehangach.

“Mae pobl sy'n gweithio mewn Swyddfeydd Post yn fwy tebygol i wneud pethau ychwanegol dros eu cwsmeriaid sy’n werthfawr iawn iddynt. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor anffurfiol a help i ddehongli llythyrau a llenwi ffurflenni. Maent mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu pobl sy'n byw gyda dementia a’u cyfeirio at y gwasanaethau sy'n bodoli i'w cefnogi.

“Rwy'n siŵr bydd y Swyddfa Bost ym Mlaenafon yn gefnogwr mawr wrth helpu'r Fenter leol, Cymunedau Dementia-Gyfeillgar, wrth fynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf y mae’n eu hwynebu."


Dywedodd aelod gweithredol dros iechyd, gofal cymdeithasol a lles Cyngor Torfaen, y cynghorydd Richard Clark: "Mae un ym mhob 14 o bobl dros 65 mlwydd oed yn byw gyda dementia ac mae hyn yn cael effaith fawr ar aelodau o'r teulu sy’n ymgymryd â’r rôl o ofalu am anwyliaid.

“Dylai'r tîm yn Artie Craftie cael eu canmol am ddewis bod yn Dementia-Gyfeillgar ac ein helpu i ymestyn ein Cymuned Dementia-Gyfeillgar ar draws Torfaen."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 22nd Rhagfyr 2015