Cyfle i fusnes cychwynnol i ennill hysbysebu a mentora am ddim gan seren y rhaglen deledu, Dragon's Den, Deborah Meaden.

Yn ôl Wales Online, bydd tîm Cyfryngau Cymru yn cyflwyno busnesau ar gyfer Cyflymyddion Busnes Lleol. Mae’r ymchwiliad wedi dechrau i ddod o hyd i’r busnes cychwynnol gorau yn y DU â’r enillydd yn derbyn hysbysebu am ddim a mentora gan seren y rhaglen deledu, Dragon’s Den, Deborah Meaden.

Bydd tîm busnes Cyfryngau Cymru sy’n cynnwys y golygydd Sion Barry a’r dirprwy bennaeth busnes Chris Kelsey yn cyflwyno enwau’r busnesau maent yn credu sy’n haeddu ennill ym mis Ionawr.

Os ydych chi’n meddwl dylai eich busnes chi gael ei ystyried, e-bostiwch sion.barry@trinitymirror.com neu chris.kelsey@trinitymirror.com erbyn y 10 Ionawr yn esbonio mewn 100 o eiriau pam mai eich busnes chi yw’r busnes cychwynnol lleol gorau.

Rhaid i fusnesau fod yn flwydd oed neu’n fwy. Bydd rhestr fer y DU yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth a’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd y mis.

Am fwy o wybodaeth ewch at Wales Online.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Rhagfyr 2015