Mae'r asiantaeth deithio annibynnol, Jetaways, yn edrych ymlaen at ail-leoli i safle mwy o faint yng nghanol tref Pont-y-pŵl

Gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y fasnach teithio, mae Kelly Dommett sy’n berchen ar yr asiantaeth deithio Jetaways a oedd yn arfer bod ar Stryd Masnach yng nghanol dref Pont-y-pŵl, yn falch o gyhoeddi bod y busnes wedi symud i safle mwy o faint ar bwys y Swyddfa Bost at Osborne Road yn y dref.

“Rydym wedi bod yng nghanol dref Pont-y-pŵl ers bron i bum mlynedd ac erbyn hyn mae angen mwy o le arnom. Mae rhedeg fy musnes fy hun yn wych ac mae’n gwneud yn dda iawn yma. Rydw i a fy nhîm yn edrych ymlaen at weithio yn ein cartref newydd.”

Ar ddydd Sadwrn 20 Rhagfyr, bydd Jetaways yn cynnal diwrnod agored yn ei leoliad newydd rhwng 10.00am a 2.00pm.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8th Rhagfyr 2015