Smartpipe Solutions yn agor canolfan meddalwedd a datblygiad yng Ngwmbrân

Yn ôl y Wales Online, mae According Smartpipe Solutions yn creu 40 o swyddi yng Nghwmbrân â chefnogaeth £1miliwn gan Lywodraeth Cymru. Mae Smartpipe Solutions wedi agor ei ganolfan meddalwedd a datblygiad yng nghanol Cwmbrân.

Bydd y buddsoddiad, a’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn creu mwy na 40 o swyddi TG medrus.

Dewisodd Smartpipe, y mae ei dechnoleg yn galluogi gweithredwyr rhwydwaith i bennu gwerth eu data cwsmeriaid mewn amser real, Gymru oherwydd y cyfoeth o adnoddau medrus.

Ar ôl lansio yn 2014, mae Smartpipe Solutions eisoes yn cael ei defnyddio gan weithredwyr blaenllaw yn Ewrop a'r Dwyrain Canol, a bydd llogi tîm cynnyrch a thechnoleg fedrus iawn yn siŵr o chwarae rhan allweddol wrth ehangu’r cwmni ymhellach.

Mae Smartpipe wedi cyflogi 13 o bobl newydd yn barod ac mae’n barod i gyflogi dros 30 o arbenigwyr peirianneg TG yn 2016.

Egyr y ganolfan newydd yn Nhŷ Coch gyda chyllid busnes o £1 miliwn gan Lywodraeth Cymru, £700,000 gan Notion Capital, £500,000 gan Gyllid Cymru a £4 miliwn bellach gan fuddsoddwyr preifat.

Ymunodd y Gweinidog dros Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth , Edwina Hart, â chyd-sefydlwyr Smartpipe, Tobin Ireland (cadeirydd gweithredol) a Tanya Field (Prif Swyddog Gweithredol) yn y lansiad.

Darllenwch mwy am y stori hon ar Wales Online 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Rhagfyr 2015