Mae Llais Busnes Torfaen yn gorffen y flwyddyn gyda digwyddiad gwych

Gorffennodd Llais Busnes Torfaen y flwyddyn aelodaeth 2015 gyda noswaith wych ar y 3 Rhagfyr 2015. Mynychodd dorf lawn ddigwyddiad olaf y clwb busnes am y flwyddyn yn Greenmeadow Golf & Country Club, Cwmbrân gyda Nigel Meek a Rick O'Shea yn siaradwyr gwadd. Cwblhawyd y noswaith Nadoligaidd a dymunol hwn gyda rhwydweithio anffurfiol dros fwyd Nadoligaidd ar ffurf bwffe.

Gweler yr Oriel Luniau am luniau o’r noswaith

Darganfyddwch mwy am ymuno â Llais Busnes Torfaen yn 2016. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Rhagfyr 2015