Digwyddiad busnes llwyddiannus arall wedi ei gynnal yn Nhorfaen

Cyfarfu dros 80 o aelodau cymuned busnes Busnes Torfaen yn Page’s Fish & Chips, Cwmbrân ar ddydd Mercher 11 Chwefror 2015 i ddarganfod mwy am ystod o gyfleoedd benthyca busnes sydd ar gael.  

Bu busnesau yn clywed gan Barclays Bank, Busnes Cymru, Undeb Credyd Gateway, Cyllid Cymru a Green & Co Accountants. Yn dilyn y cyflwyniad, treuliodd mynychwyr y noson yn rhwydweithio ac yn gwneud cysylltiadau newydd dros swper o bysgod a sglodion.

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen.

Gweler y lluniau o’r noswaith yma.

Darganfyddwch fwy am y ‘Benthyciad Dechrau Busnes’ newydd (£250 - £1,000) sydd wedi ei ddatblygu ar gyfer unig fasnachwyr yn Nhorfaen gan Economi a Mentergarwch Torfaen ac Undeb Credyd Gateway.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Chwefror 2015