Busnes ym Mlaenafon wedi ei enwi fel masnachwr arbenigol mwyaf poblogaidd y DU

Mae busnes ym Mlaenafon wedi ei enwi fel masnachwr arbenigol mwyaf poblogaidd y DU yn ôl yn ôl y canllaw ar-lein i fusnesau lleol ‘TheBestOf’.

Cymerodd Artie Craftie , a agorodd ei ddrysau yn y dref fis Mehefin diwethaf, y brif wobr yn y categori arbenigedd Gwobrau 2015 ‘Local and Loved’ sy'n cael ei rhedeg gan y canllaw ar-lein.

Cymerodd hefyd y teitl am y busnes lleol mwyaf poblogaidd yn Nhorfaen, gyda Flowers by Stacey, Therapi Tylino, Coffi 1860 Ltd a Greenmeadow Golf and Country Club yn dilyn yn y drefn honno.

Dywedodd Nick Horler, sy’n rhedeg y siop grefft a stiwdio ffotograffiaeth gyda’i wraig Wendy: “Mae’n anrhydedd bod gymaint o bobl wedi pleidleisio amdanom ni - nid ydym wedi bod yma am hir ond mae pobl Blaenafon wedi ein croesawu fel rhan o’u cymuned.

“Mae’r ffaith bod tri o’r pum busnes yn Nhorfaen y gwnaeth pobl bleidleisio drostynt wedi eu lleoli ym Mlaenafon yn dangos bod gan y dref lawer i’w gynnig. Rydym yn aml yn cael pobl yn teithio i’r siop o ledled Cymru ac mae Blaenafon a’r teimlad cymunedol cryf sydd i’r dref bob amser yn creu argraff arnynt.”

Dywedodd Kate Fitzgerald, uwch swyddog economi ac adnewyddi ym Mlaenafon: “Mae gan Flaenafon nifer gynyddol o fusnesau annibynnol sydd yn ychwanegu ar gymeriad y dref.

“Mae Artie Craftie, Flowers by Stacey a Coffi 1860 i gyd wedi gweithio’n gale di ddarparu rhywbeth gwahanol i’r gymuned leol, ac rwy’n gobeithio bydd y gydnabyddiaeth yma yn annog mwy o bobl i ddod i Flaenafon i ymweld â hwy, a gweddill y dref.”

Os ydych chi’n berchen ar fusnes yn Nhorfaen, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru gyda Chyfeiriadur Busnes Torfaen. Mae’n rhad ac am ddim i ychwanegu eich manylion ac mae’n darparu cyfle hyrwyddol gwych.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Chwefror 2015