Cwmni cyfreithiol Cwmbrân yn penodi pennaeth trawsgludo preswyl newydd

Mae QualitySolicitors Cwmbrân, Rubin Lewis O'Brien, wedi penodi Victoria Morgan fel pennaeth trawsgludo preswyl newydd.

Bydd ei rôl newydd yn cynnwys rheoli gwaith rhedeg yr adran trawsgludo o ddydd i ddydd a gweithredu ar ran cleientiaid mewn materion trawsgludo preswyl.

Darllenwch fwy yn yr erthygl South Wales Argus

Mae Rubin Lewis O'Brien yn aelodau o Llais Busnes Torfaen. Darganfyddwch fwy am glwb busnes poblogaidd, ffyniannus yr ardal.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Chwefror 2015