NEWYDD! Benthyciad Dechrau Busnes ar gael ar gyfer unig fasnachwyr yn Nhorfaen

Oes gennych chi syniad busnes newydd ac angen ychydig o gannoedd o bunnoedd i’w ddechrau?

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen ac Undeb Credyd Gateway yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig benthyciad rhwng £250 ac £1,000 i fasnachwyr unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn masnachu am lai na 12 mis.

I ddarganfod mwy am y Benthyciad Dechrau Busnes newydd yma, cysylltwch â Gaynor Wakeling, Swyddog Datblygu Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen. E-bostiwch gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01633 648371.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Chwefror 2015