Diamond Pak ym Mhont-y-pŵl yn dyblu trosiant ac yn creu swyddi

Yn ôl adroddiad Wales Online, mae Diamond-Pak sydd wedi ei leoli ym Mhont-y-pŵl wedi dyblu ei drosiant a chreu 65 swydd. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad ysgogi gan fenthyciad o £50,000 gan Gyllid Cymru bedair blynedd yn ôl .

Mae Diamond - Pak yn cynhyrchu mwy na 20 miliwn o becynnau cardbord y flwyddyn ac yn cyflenwi pecynnu i'r sectorau e-fasnach a gweithgynhyrchu yn y DU.

Darllenwch mwy am y stori hon yn Adroddiad Wales Online yma

Mynychodd a chyflwynodd Cyllid Cymru yn nigwyddiad gyda'r nos Benthyciadau Busnes Torfaen Chwefror 15.

Darganfyddwch mwy am y Benthyciadau Dechrau Busnes newydd ar gyfer unig fasnachwyr yn Nhorfaen a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Economi a Mentergarwch Torfaen ac Undeb Credyd Gateway.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Chwefror 2015