Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen yn cyhoeddi cynlluniau i ailddatblygu Stadiwm Cwmbrân

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen wedi cyhoeddi'n ddiweddar bod gwaith wedi dechrau ar ailddatblygu Stadiwm Cwmbrân.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys strwythur chwarae meddal 500 m sg (a all ddarparu ar gyfer hyd at 150 o blant ar y tro), a maes chwarae dringo antur fertigol 19 – elfen, VerTgo, ynghyd ag ystafell barti ac ardal eistedd a chaffi.

Bydd gwaith yn cael ei wneud gan gwmni hamdden, Creatability, sy’n arbenigo mewn cynllunio ac adeiladu, ochr yn ochr â Alliance Leisure sydd hefyd wedi ariannu’r prosiect yn rhannol.

Darganfyddwch mwy yma am y datblygiadau cyffrous sy'n digwydd yn Stadiwm Cwmbrân dros y misoedd nesaf.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Chwefror 2015