Busnesau Torfaen sy'n darparu ar gyfer y farchnad heb glwten

Boed yn gacennau, brechdanau neu hyd yn oed pysgod a sglodion, mae darparu ar gyfer y farchnad heb glwten wedi datblygu i fod yn faes pwysig yn hyn y mae nifer o fusnesau yn Nhorfaen sy’n gweithredu yn y sector bwyd, diod ac arlwyo yn cynnig.

Yn ôl erthygl yn y South Wales Argus, mae nifer o fusnesau bellach yn diwallu anghenion y rhai sydd ag anoddefiad i glwten. Mae'r rhain yn cynnwys Bakestone Bakery yn New Inn, sydd hefyd â siop ar Ystâd Ddiwydiannol y Caeau Polo, pobyddion Pont-y-pŵl, Ultrapharm, Polly’s Buffet yng Nghwmbrân a Fairwater Fish & Chip Bar, Cwmbrân.

Darllenwch yr erthygl lawn yn y South Wales Argus.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Chwefror 2015