Cynlluniau Ehangu a Chreu Swyddi i Ffatri Torfaen

Wedi ei adennill o dân damweiniol yn ei safle fis Gorffennaf diwethaf, mae Brick Fabrication Ltd ym Mhont-y-pŵl wedi dadorchuddio cynlluniau i ehangu a allai arwain at greu swyddi a chynnydd mewn trosiant, yn ôl adroddiad South Wales Argus.

Gan gydnabod cefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a grant gan Lywodraeth Cymru, mae’r cwmni sy'n gwneud simneiau brics a bwâu i adeiladwyr tai'r DU yn anelu at greu ‘canolfan ragoriaeth’ ar gyfer dylunio, cynhyrchu a gwerthu ei gynnyrch parod.

Darllenwch yr erthygl lawn ar South Waled Argus.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Ionawr 2015