Cwmni TG arobryn o Gwmbrân, Siphon, yn sicrhau buddsoddiad

Mae cwmni sy’n darparu technoleg cyfathrebu unedig a llais yng Nghwmbrân, Siphon, wedi sicrhau buddsoddiad ecwiti sylweddol gan Gyllid Cymru yn ôl erthygl yn y South Wales Argus.

Ers ei sefydliad yn 2009, mae Siphon wedi cyflawni twf sylweddol, gan ddyblu ei refeniw flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae ganddo dîm o weithwyr gwybodaeth o safon uchel.

Mae'r buddsoddiad gan Gyllid Cymru yn garreg filltir bwysig ar gyfer Siphon a bydd yn cyflymu cam nesaf ei gynllun twf wrth i Siphon edrych i gynyddu ei bresenoldeb yn y DU a Benelux, yn ogystal ag ehangu i farchnadoedd Ewropeaidd eraill.

Darllenwch fwy yn adroddiad y South Wales Argus.

Mynychodd a chyflwynodd Cyllid Cymru ddigwyddiad Benthyciadau Busnes Torfaen mis Chwefror 2015. Gwyliwch y fideo o'r digwyddiad yma. Darganfyddwch mwy am y Benthyciadau Dechrau Busnes newydd i fusnesau Torfaen.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2015