Cyfle Cefnogaeth Busnes ar gyfer y Sector Twristiaeth Bwyd

Bydd Croeso Cymru ac Isadran Bwyd Llywodraeth Cymru yn lansio'r Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd 2015 - 2020 yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae bwyd yn rhan hollbwysig o brofiad ymwelwyr a nod y Cynllun yw gwella enw da Cymru fel cyrchfan bwyd o ansawdd uchel.

Fel rhan o'r gwaith hwn , mae Croeso Cymru yn cynnal prosiect peilot Cymorth Busnes Twristiaeth Bwyd sy'n anelu at gefnogi busnesau i ddatblygu’r bwyd a diod y meant yn cynnig, gan sicrhau bod ymwelwyr yn mwynhau profiad bwyd rhagorol yn seiliedig ar fwyd lleol a nodedig.

Mae Croeso Cymru yn gweithio gyda BIC Innovation a fydd yn gallu darparu cefnogaeth ymgynghorol sy’n canolbwyntio'n uniongyrchol ar eich anghenion busnes. Enghreifftiau o'r math o gefnogaeth sydd ar gael bydd nodi cyflenwyr lleol, cynllunio bwydlenni a sut i adrodd hanes y bwyd i ymwelwyr.

Mae Croeso Cymru yn awyddus i weithio gyda busnesau a all fod ag ychydig iawn o brofiad blaenorol o gyrchu, defnyddio a hyrwyddo bwyd a diod leol i ymwelwyr, yn ogystal â busnesau sy'n brofiadol iawn mewn twristiaeth bwyd.

Nid oes unrhyw gost i'ch busnes a bydd y tîm BIC yn hapus i drafod y cymorth sydd ar gael gyda chi heb unrhyw rwymedigaeth. Os oes gennych ddiddordeb , cysylltwch â Jane.Owen3@wales.gsi.gov.uk erbyn 6 Mawrth 201.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Mawrth 2015