Dyfarnwyd Raspberry Tea Room yng Nghwmbrân y wobr Arian mewn gwobrau twristiaeth o fri

Mae’r Raspberry Tea Room ym Maenor Llanyrafon yng Nghwmbrân yn dathlu eu llwyddiant yng Ngwobrau Twristiaeth Genedlaethol Cymru 2015.Cafodd y gorau mewn twristiaeth Cymru ei ddadorchuddio ar 25 Mawrth, 2015 yn ystod seremoni tei du, disglair, yn The Vale Resort yn Hensol.

Enillodd y Raspberry Tea Room y wobr Arian ar gyfer y Lle Gorau i Fwyta (yn yr is-gategori caffi). Dywedodd Julie Nelson, y Perchennog 'Fel busnesau bach a chanolig sy’n cyflogi 8 o bobl leol, ac ond yn masnachu ers dwy flynedd a hanner o Faenor Llanyrafon, rydym yn hynod falch o'r anrhydedd. Mae'n gyflawniad go iawn'.

Mae'r gwobrau yn arddangos y gorau o dwristiaeth Cymru, o'r llefydd gorau i aros a bwyta, i ddigwyddiad gorau Cymru. Mae hefyd yn dathlu'r croeso gorau i ymwelwyr, sêr newydd yn y diwydiant ac yn cydnabod busnesau twristiaeth sydd yn cefnogi ac yn datblygu eu staff, yn ogystal â choroni'r gorau mewn twristiaeth busnes. Trefnwyd y digwyddiad gan Croeso Cymru, mewn partneriaeth fasnachol â chwmni cyfathrebu a rheoli digwyddiadau, Quadrant Media & Communications Ltd.

Derbyniwyd dros 300 o geisiadau ac fe roddwyd 58 o fusnesau ac unigolion ar y rhestr fer ar draws 14 o gategorïau ac is-gategorïau .

Mae’r enillwyr cyffredinol yn cael eu penderfynu gan banel o feirniaid annibynnol ac yn cynnwys ymweliadau dirgel gan arbenigwyr yn y diwydiant .

Darganfyddwch fwy Raspberry Tea Room  sydd wedi ei leoli ym Maenor Llanyrafon, Cwmbrân ar eu gwefan.

Mae Maenor Llanyrafon hefyd yn ymddangos ar wefan Meet Gateway South Wales a lansiwyd yn ddiweddar. Mae hyn yn arddangos y gorau sydd gan ranbarth Torfaen , Casnewydd a Sir Fynwy i'w gynnig i'r diwydiant Cyfarfodydd , Cymhellion , Cynadleddau ac Arddangosfeydd ac yn darparu'r newyddion diweddaraf o'r ardal.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2015