'Abergavenny Fine Foods' wedi ei leoli yn Nhorfaen yn arddangos mewn Digwyddiad Bwyd a Diod Ryngwladol yn Llundain

Mae Abergavenny Fine Foods sydd wedi ei leoli yn Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas ym Mlaenafon yn arddangos yn un o'r digwyddiadau mwyaf blaenllaw yng nghalendr y sector Bwyd a Diod. Cynhelir y digwyddiad rhwng 22-25 Mawrth 2015 yn Llundain ac mae'n addo bod yn well , yn fwy, yn fwy ffres ac yn fwy arloesol nag o'r blaen!

http://www.ife.co.uk/exhibitor-profile/abergavenny-fine-foods-ltd

Chwilio am ddigwyddiadau busnes yn Nhorfaen? Cymerwch olwg ar ein Rhestr Digwyddiadau a pheidiwch ag anghofio i archebu eich lleoedd yn Arddangosfa Busnes Torfaen am ddim, i'w gynnal ar 6 Mai.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Mawrth 2015