Llwyddiant pobl ifanc Torfaen yng Ngwobrau Menter yr Ifanc

Ar 25 Mawrth 2015 cynhaliwyd Gwobrau Menter yr Ifanc 2014-2015 ar gyfer Sefydliad Glowyr Llanhiledd, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen. Fe gofrestrodd nifer o ysgolion a grwpiau mentergarwch ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn oedd yn amrywio o’r Cynnyrch neu’r Gwasanaeth Mwyaf Arloesol i’r Cyflwyniad Gorau. Mae ysgolion o bob rhan o'r ardal yn cael eu cynrychioli yn y digwyddiad.

Enillodd pobl ifanc o Dorfaen 2 o’r categorïau ac rydym yn llongyfarch pawb a oedd yn llwyddiannus! Da iawn.

Yn gyntaf, cafodd y Wobr Ymwybyddiaeth Amgylcheddol a gefnogir gan Bartneriaeth Datblygu Gynaliadwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili , ei ddyfarnu i Positive Images  (Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc). Cafodd y wobr ei chyflwyno gan y Cynghorydd Leon Gardiner.

Yn ail, cafodd y Wobr am y Cyflwyniad Gorau a gefnogir gan UK Steel Enterprise ei ennill gan Coffi Coran (Ysgol Arbennig Crownbridge, Croesyceiliog, Cwmbrân). Cafodd y wobr ei chyflwyno gan Andrew Morris. Yn ogystal, cafodd Ysgol Arbennig Crownbridge /Coffi Coran ei ddyfarnu fel yr Enillydd Cyffredinol ar gyfer y Rhaglen Tîm. Cefnogir y wobr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac fe'i cyflwynwyd gan y Cynghorydd Graham Bartlett.

I gael mwy o wybodaeth am Menter yr Ifanc yng Nghymru, ewch i'r wefan.

Beth am gael gwybod mwy am wasanaeth Hwyluso Mentergarwch Torfaen. Mae'n gefnogaeth am ddim a chyfrinachol i unrhyw un yn y fwrdeistref yn edrych i sefydlu busnes.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2015