Safle bendigedig a hyblyg mewn lleoliad gwych ar gael i'w rhentu ar gyfradd misol is

Mae adeilad Dosbarth A1 oedd yn arfer bod yn Swyddfa Bost a siop anrhegion ar y stryd fawr yng nghanol pentref prysur Pont-y-pŵl, ger Cwmbrân, ar gael i’w rhentu. Mae’r rhent misol wedi ei leihau i £850.00. Cyfle gwych i fusnes, os ydych yn edrych am safle newydd neu i fenter newydd.

Manylion pellach yma.

Am fwy o wybodaeth ac ymweld â’r safle cysylltwch â: Mark Harrison ar 07787 843343

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16th Gorffennaf 2015