Darpar bobydd yn paratoi i lansio busnes gyda chymorth gan gynllun unig rieni

Mae mam o Gwmbrân, a oedd allan o waith am fwy na thair blynedd, yn awr yn gweithio i sefydlu ei busnes ei hun yn creu cacennau ar archeb ar gyfer dathliadau.

Roedd rhaid i Natalie O’Brien, 26, adael ei gwaith ar ôl cael gefeilliaid yn 2013. Fel unig riant, heb unrhyw un i’w chefnogi hi, roedd hi’n amhosib iddi hi chwilio am waith neu fynychu cyfweliadau.

Cafodd ei chyfeirio at y prosiect Break Through, sy’n cefnogi unig rieni i fynd yn ôl i gyflogaeth.  Gyda chefnogaeth tîm y prosiect mae hi’n gobeithio troi ei diddordeb mewn pobi yn fusnes, a lansio Nate’s Cakes ym mis Ebrill 2016.  

Dywedodd Miss O’Brien: “Rwyf wastad wedi gweithio, a cyn i’r bechgyn gael eu geni roeddwn yn gweithio mewn tair swydd wahanol er mwyn talu fy ffordd. Yn anffodus doedd eu tad ddim o gwmpas i helpu felly roed rhaid i mi roi’r gorau i weithio i ofalu amdanyn nhw ar fy mhen fy hun.

“Wrth iddynt dyfu ychydig yn hŷn, roeddwn yn benderfynol o fynd yn ôl i weithio ond roeddwn yn wynebu rhwystrau megid trafnidiaeth, profiad gwaith, cymwysterau a gofal plant. Edrychodd y prosiect Break Through ar beth oedd ei angen a threfnu gofal plant cofrestredig i ofalu am y bechgyn pan roeddwn i’n mynychu cyfarfodydd a hyfforddiant. Hefyd fe wnaethant roi mynediad i mi at ystod o gyrsiau, fy helpu i greu cynllun busnes, a hyd yn oed helpu gyda thrafnidiaeth.

“Fe wnaeth y tîm hefyd drefnu fy mod i’n cynnal stondin flasu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar sail prawf, ac roedd yn llwyddiant mawr ac fe helpodd fi i dyfu fy sylfaen cwsmeriaid.”

Ceir y prosiect Break Through ei ariannu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Torfaen a Chartrefi Melin. Mae’n darparu cymorth i unig rieni di-waith ac yn eu helpu i gael mynediad at y sgiliau, hyfforddiant, a’r hyder sydd angen i fynd yn ôl i weithio drwy symud rhwystrau trafnidiaeth a gofal plant. Mae’r prosiect Break Through hefyd yn cynnal boreau coffi gyda chyfleusterau meithrinfa, fel y gall unig rieni gael mynediad at gymorth un-i-un wythnosol wrth ymgynghorwyr rhieni.

Dywedodd Tracey Coombe, rheolwr cyflwyno prosiectau yng nghyngor Torfaen: "Roedd Natalie yn wynebu problem sy’n gyffredin i lawer o unig rieni - heb bartner, neu aelodau o'r teulu yn gallu edrych ar ôl y plant, yn syml doedd hi ddim d yn gallu mynd allan a chwilio am waith.

“Fel rhan o’r prosiect Break Through byddwn yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi a theilwra’r cymorth yr ydyn yn ei gynnig i’w anghenion nhw, gan gynnig mynediad at gyrsiau, help gyda thrafnidiaeth, gofal plant ac ystod eang o wasanaethau cymorth sy'n anelu at gael gwared ar y rhwystrau i waith."

Am fanylion cysylltwch â thîm cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Ebrill 2016