Dylan Jones -Evans yn son am yr angen am arloesedd yn economi Cymru

Ar Wales Online, mae Dylan Jones-Evans yn ei ddarn farn ddiweddaraf yn trafod y cysyniad o arloesi a’r rolau y mae busnesau bach a chanolig rôl yn chwarae yn cynhyrchu gwybodaeth ac arloesedd, yn arbennig o fewn y sectorau technoleg uchel sy'n dod i'r amlwg.

Darllenwch fwy ar Wales Online.

Mae hefyd yn annog cwmnïau i fynd i'r ail gynhadledd Arloesi ar y Cyd sy’n digwydd ym mis Hydref 2016 bydd yn canolbwyntio ar ystod o wahanol sectorau gan gynnwys awyrofod, gwyddorau bywyd, diagnosteg feddygol a phŵer, ynni a thrafnidiaeth.

Dylan Jones -Evans yn son am yr angen am arloesedd yn economi Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25th Ebrill 2016