Busnes newydd ym Mhont-y-pŵl yn blodeuo

Bethan White, Market Garden florist

Mae entrepreneur ifanc a oedd yn ddi-waith ers tro yn dilyn damwain car difrifol ym mis Rhagfyr 2015 wedi lansio siop flodau newydd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Fe wnaeth Bethan White pedair ar bymtheg oed ddioddef nifer o anafiadau yn y ddamwain a oedd yn golygu nad oedd hi bellach yn medru cyflawni dyletswyddau ei swydd lawn amser o ddydd i ddydd, felly'n rhaid oedd iddi adael.

A hithau'n gwrthod treulio amser yn ddi-waith penderfynodd fentro ar ei phen ei hun, ac, ychydig fisoedd yn ddiweddarach ym mis Chwefror 2016, agorodd siop flodau Market Garden.

Dywedodd Ms White: "Rwyf wastad wedi gweithio ers gadael yr ysgol ac ni allwn ddioddef eistedd o amgylch y cartref yn gwneud dim.

"Agorodd fy hen nain, Annie Murray, stondin flodau ym marchnad Pont-y-pŵl yn y 1940au ac mae'r rhan fwyaf o fy nheulu wedi gweithio yma dros y blynyddoedd. Rwyf yn hoff o'r syniad o gynnal y traddodiad ac agor fy stondin fy hunan, felly penderfynais mai nawr oedd yr amser iawn i roi cynnig arni.

"Yn ogystal â blodau, mae'r Market Garden yn gwerthu amrywiaeth o blanhigion ac addurniadau gardd, ac mae hefyd yn darparu ar gyfer angladdau a digwyddiadau.

Yn unol â thraddodiad mae'r busnes yn sicr yn fater teuluol, gyda’i mam, Deborah Gwyn a’i thaid Charles Murray, sydd ill dau yn gyn-fasnachwyr yn y farchnad, yn helpu i redeg y stondin.

Meddai Ms White: “Mae fy nheulu wedi bod yn gymorth mawr i mi, gan helpu i redeg y stondin a chynnal swyddi na allaf ei wneud ers y ddamwain.

"Rydyn ni wedi bod yma ers ychydig dros fis yn awr, ond rydym eisoes yn dechrau gweld cwsmeriaid rheolaidd ac mae llawer o bobl yn cofio ein teulu, ac yn falch o'n gweld yn ôl yn y farchnad.

"Mae'r farchnad dan do yn lle perffaith i rywun sy'n dechrau busnes am y tro cyntaf gan fod y rhent yn fforddiadwy ac mae llawer o gefnogaeth gan bobl leol."

Meddai Gaynor Wakeling, rheolwr datblygu busnes a’r farchnad yng nghyngor Torfaen: "Mae Bethan yn ysbrydoliaeth wirioneddol i ddarpar entrepreneuriaid ifanc eraill. Mae hi wedi dioddef damwain ddifrifol a cholli ei swydd, ac yn hytrach na chaniatáu i hyn effeithio arni, mae hi wedi ei ddefnyddio fel cyfle i wneud rhywbeth roedd hi eisiau ei wneud ers tro.

“Gydag agoriad Market Garden mae gennym ddau werthwr blodau o ansawdd yn y farchnad yn cynnig nwyddau a gwasanaethau gwahanol, felly’n cynnig rhywbeth unigryw ym Mhont-y-pŵl.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn masnachu yn y farchnad, gysylltu ar 01633 648371 neu glicio ar www.torfaen.gov.uk/cy/Busnes/Marchnadoedd/Stondinaumarchnad/Pontypool-Indoor-Market.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Ebrill 2016