Adleoli yn helpu cwmni lleol i ehangu

Yn ôl y South Wales Argus, mae Littlewood Holdings wedi agor swyddfa rhanbarthol newydd ym Mharc Busnes Torfaen yn New Inn.

Mae'r agoriad yn cynrychioli carreg filltir bwysig i Littlewood Fencing a Littlewood Renewables, is-gwmnïau allweddol y Grŵp Littlewood, a’r adleoli hwn yw’r datblygiad diweddaraf yn ehangiad y cwmni.

Wedi'i sefydlu yn yr ardal leol ers wyth mlynedd, mae Littlewood wedi chwarae rhan bwysig yn yr economi ranbarthol ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi 25 o bobl o ardal Gwent

Darllenwch fwy am y stori hon yn y South Wales Argus.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25th Ebrill 2016