Cwmni Torfaen yn estyn allan y tu hwnt i ffiniau

Mae RWA, cwmni ymgynghori datrysiadau hyfforddi a busnes sydd wedi ei leoli ym Mlaenafon, yn cymryd eu cynnig ‘My Development Zone’ i ynysoedd Groeg yn ddiweddarach y mis hwn ar ôl cael eu gwahodd i siarad yn 3ydd Symposiwm Corfu ar Reoli a Marchnata Lleoliadau.  Wedi ei gefnogi gan y Sefydliad Rheoli Lleoedd, bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar y ffordd y mae llefydd yn cael eu gwella a bydd RWA yn trafod sut y gall dysgu ar-lein fod o fantais i fusnesau bach a'u gweithwyr. Bydd Stu Rolls, Rheolwr Datblygu a Dysgu RWA, yn siarad yn y symposiwm.

Ewch i wefan RWA yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Ebrill 2016