Prosiect y Cymoedd â gwerth o £2.9m i'r economi yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall

Mae menter sy'n ceisio helpu adeiladu byddin o entrepreneuriaid ar draws cymoedd De Cymru â gwerth amcangyfrifol o £2.9m i'r economi leol dros y ddwy flynedd diwethaf yn cael ei estyn am 12 mis arall.

Mae Hwyluso Mentrau gyfer Trawsnewid Cymunedau yn Effeithiol a ariennir gan Gymunedau yn Gyntaf a Llywodraeth Cymru wedi cefnogi dros 730 o unigolion sy'n cymryd rhan mewn mentrau cychwyn busnes, twf busnesau presennol a chreu mentrau cymdeithasol ym Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Torfaen a Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal ag helpu i greu 95 o fusnesau newydd.

Darllenwch fwy am y prosiect ar Datganiad i’r Wasg atodedig ar Brosiect y Cymoedd gwerth £2.9m i'r economi yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall ac Astudiaeth Achos Gwahaniaeth Accept No Difference yn Nhorfaen.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Ebrill 2016