Cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth Llywodraeth Cymru - £2 miliwn ar gyfer Datblygu Cynnyrch Twristiaeth

Mae Cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth yn gronfa fuddsoddi sy'n cynnwys cymysgedd o gyllid ad-daladwy a chyllid na fydd rhaid ei dalu yn ôl, gan dargedu prosiectau sy’n gymwys i fuddsoddiad cyfalaf yn y Sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i uwchraddio cynnyrch presennol neu greu cynnyrch newydd o ansawdd uchel. Mae'r gronfa'n amrywio o £25,000 i £500,000 (cymorth) gydag allbynnau swyddi, budd economaidd ac ansawdd yn feini prawf ac ystyriaethau allweddol.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth a sut i wneud ymholiad yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Ebrill 2016