Cyfle i fusnesau gyfrannu at arolwg asesu lles Torfaen

Ar hyn o bryd mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn cynnal asesiad o les lleol.

Rydym yn awyddus i siarad â chymaint o bobl ag sy’n bosibl. Yn ogystal â thrigolion lleol, rydym yn awyddus i glywed barn busnesau lleol (gan gynnwys busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau eraill) am les a beth ydych yn teimlo sy’n dda (ac nid mor dda) am fod yn fusnes yn Nhorfaen, yn ogystal â’r hyn y byddech chi'n ei newid am y gymuned lle mae eich busnes wedi'i leoli er mwyn ei wneud yn le gwell.

Helpwch lunio'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus cynllunio ac yn gweithio gyda'i gilydd yn y dyfodol trwy roi ychydig funudau i ddarllen mwy am y prosiect a chwblhau'r arolwg byr ar-lein ar gyfer busnesau. Mae eich cyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr. Bydd yr arolwg ar agor tan ganol nos ar 24 Hydref, 2016

Diolch.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Awst 2016