Fel y gwyddoch, gallwch ddefnyddio Prentisiaethau TSW

TSW Logo

Mae cynnig cyfyngedig o gymwysterau Prentisiaeth Lefel 3 wedi’i ARIANNU’N LLAWN ar gael i’ch gweithwyr sydd dros 25 oed gan TSW.

 

I fanteisio'n llawn ar y fath gyfle ariannu dros dro gan Lywodraeth Cymru rhaid i weithwyr gofrestru cyn 1 Awst 2016.

 

Y Prentisiaethau Lefel 3 a ARIENNIR YN LLAWN, sydd ar gael:

•           Cyngor a Chyfarwyddyd

•           Gwasanaeth Cwsmeriaid

•           Rheoli

•           Peirianneg

•           Gweinyddu Busnes

•           Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

•           Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

•           Gofal Plant, Dysgu a Datblygu

•           Gwaith Chwarae Lefel Uwch

 

Pam Prentisiaeth?

Fel y gwyddoch, gallwch ddefnyddio Prentisiaethau TSW i ddatblygu staff presennol neu ddatblygu gweithwyr newydd a gafodd eu recriwtio i ddysgu yn y swydd. Mae prentisiaeth lefel 3 cyfwerth â phump TGAU da, felly mae’n ffordd dda i weithwyr ennill cymwysterau tra eu bod yn y gweithle.

 

Manteision i gyflogwyr

•           Mae 77% o fusnesau sydd wedi hyfforddi prentisiaid yn credu ei fod wedi gwneud eu cwmni yn fwy cynhyrchiol

•          Mae 92% o gyflogwyr sydd â phrentisiaid yn credu eu bod yn arwain at weithlu mwy cymhellol a bodlon

•           Mae 90% o brentisiaid yn dal ati i weithio, 71% ohonynt gyda’r un cyflogwr

 

I gael gwybod mwy am y cynnig hwn cysylltwch â mi naill ai ar Richard.hywood@tsw.co.uk neu 07557 280561.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Gorffennaf 2016