Innovate UK: Cystadleuaeth Ariannu Agored

Mae Innovate UK yn mynd I fuddsoddi hyd at £15 miliwn mewn i brosiectau ymchwil a datblygu arloesol. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu cynllunio i helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd sydd â photensial masnachol. Y nod yw gwella cystadleurwydd, twf a gwella cynhyrchiant genedlaethol y DU.

Mae’r gystadleuaeth yn agored I’r syniadau neu gysyniadau gorau a arweinir gan fusnes. Gall y rhain gael eu tynnu o unrhyw dechnoleg, peirianneg neu ardal ddiwydiannol, gan gynnwys 4 sector blaenoriaeth ar gyfer twf Innovate DU.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 31 Awst 2016

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 7 Medi, 2016

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Awst 2016