MotoGP - Cyfle i Fusnesau

Mae gobaith y bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir ar Gylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy.  Mae'r cwmni wedi symud  digwyddiadau iSilverstone yn y tymor byr ond maen nhw'n awyddus i ddechrau cysylltu â dilynwyr er mwyn rhoi blas iddyn nhw ar yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig.  

Bydd y digwyddiad MotoGP rhwng 1af - 4ydd Medi yng Nghylchffordd Rasio Silverstone, Swydd Northants yn cynnwys Pentref Pebyll a fydd yn cynnwys teyrnged i Barry Sheene Tribute ac arddangosfa o gyn-bencampwyr y byd (Mick Doohan, Kenny Roberts, Graeme Crosby, Steve Baker etc.).  Mae'r pentref yn cynnig ardaloedd manwerthu  5m x 5m retail areas, wedi'u gorchuddio'n llwyr gyda gwarant y bydd o leiaf 90 y cant o'r rhai sy'n bresennol yn ymweld.  Mae Cylchffordd Cymru yn awyddus i ddod i gysylltiad â busnesau lleol a chreu thema Gymreig i'r achlysur.

Cost stondin 5m x 5m yw £2670 a TAW ac mae stondin 10m x 5m yn £4670 a TAW.  Gellir rhannu stondinau ac mae'n bosibl trefnu gostyngiad.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chris Herring ar: 07721 935351 / cherring@hotvdc.com

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Tachwedd 2016