Siop nwyddau clasurol yn agor ym Mhont-y-pŵl

Mae busnes newydd sydd wedi cyflenwi hen bethau a phethau i'w casglu ar gyfer sioeau teledu fel Eastenders, parciau thema a brandiau ffasiwn byd-eang, wedi agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl. 

Agorodd Roofrack Ragamuffins ei ddrysau ym mis Mehefin ar ôl i'r perchennog Allun Davies, 49, benderfynu symud ei fusnes o Gasnewydd yn ôl i'w dref enedigol, Pont-y-pŵl.

 Dechreuodd Mr Davies, cyn-barafeddyg, y busnes yn 2014, a chyn dim roedd wedi creu enw da yn genedlaethol fel y person delfrydol sy'n darparu hen bethau clasurol go anghyffredin.

 Drwy arbenigo mewn cesys dillad clasurol, mae wedi dod o hyd i eitemau ar gyfer cwmnïau fel y BBC, ITV, Shrek World yn Llundain ac Abercrombie and Fitch.

 Ers symud y busnes i Bont-y-pŵl mae Mr Davies wedi ymsefydlu'n gyflym yn y dref.

 Dywedodd: "Rwyf wrth fy modd ym Mhont-y-pŵl ac rwyf wastad wedi eisiau agor busnes yma. Rwyf wedi masnachu yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn y gorffennol, ond rwyf eisoes yn gwneud yn well ym Mhont-y-pŵl nag yr oeddwn erioed yn ei ddisgwyl ac mae'r gwerthiant dros y cownter fel petai wedi cynyddu'n sylweddol.

 "Mae pobl dal i fod yn hoffi gweld a chyffwrdd gwrthrychau cyn prynu a byddant yn fodlon teithio am bethau os ydynt eu hangen o ddifri, felly mae'r cyfan yn ymwneud â deall eich cwsmeriaid a gwybod beth sy'n gwerthu. Os nad yw rhywbeth yn ei werthu rwyf yn ei ollwng ac yn chwilio am rywbeth arall.

 "Mae canol trefi yn brwydro ar draws y wlad ac nid yw Pont-y-pŵl yn eithriad, ond rwyf wir yn credu bod gennym ni fel masnachwyr gyfrifoldeb i helpu i newid hyn drwy feithrin agwedd gadarnhaol, ragweithiol a chynnig cynnyrch a gwasanaethau i'n cwsmeriaid na fyddent fel arfer yn dod o hyd iddynt ar y stryd fawr gyffredin."

 Meddai’r Cynghorydd Lewis Jones, aelod gweithredol dros adfywio: "Rydym yn falch iawn i groesawu Roofrack Ragamuffins i ganol tref Pont-y-pŵl. Mae'r siop yn cynnig rhywbeth hynod ac anarferol, a, gyda nifer o siopau a stondinau yn y dref yn gwerthu eitemau clasurol a hen bethau, mae Pont-y-pŵl yn dechrau dod yn gyrchfan i lawer o gasglwyr a selogion."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Awst 2016