Diweithdra yn gostwng eto yng Nghymru gan 9,000

Yn ôl Wales Online, mae ffigurau diweddaraf ONS yn dangos bod y gyfradd ddiweithdra o 4.3% yng Nghymru yn dal yn is na chyfartaledd y DU.

Darllenwch fwy ar Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Awst 2016