Tua £40m ar gael ar gyfer cynigion ymchwil ac arloesi

Mae tua £40m o gyllid yr UE ar gael ar gyfer cynigion arloesol sy'n gallu troi ymchwil ac arloesi'n gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd gwell.

Dylai cynigion prosiectau adeiladu ar feysydd lle y mae busnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru eisoes wedi magu enw da yn rhyngwladol, neu sydd wrthi'n magu enw da, gan apelio'n fawr at y diwydiant.

Bydd angen i gynigion ganolbwyntio hefyd ar gyflawni canlyniadau allweddol fel cynyddu cyflogaeth a chreu cynhyrchion newydd. Mae angen iddynt ychwanegu gwerth at yr hyn sydd eisoes yn digwydd yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Bydd tua £30m ar gael yn rhanbarth y Gorllewin a'r Cymoedd a bydd hyd at £10m ar gael yn y Dwyrain.

Rhaid cyflwyno cynnig erbyn 31 Ionawr 2017. Bydd cynigion sy'n cael eu blaenoriaethu yno'n symud ymlaen i'r cam cynllunio busnes ffurfiol.

Mae croeso i sefydliadau o bob math (y sector preifat, y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector) a sefydliadau sydd heb ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol yr EU wneud cais am y cyllid hwn.

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Rhagfyr 2016