Chwyldro menter yn dod â thwf mewn busnesau newydd ond mae lle i fwy o hyd

Yn ôl Wales Online, un o’r prif ddangosyddion economaidd ynglŷn â thwf economi mentergar yw’r nifer o fusnesau newydd sy’n dechrau bob blwyddyn.

Fel mae astudiaethau academaidd amrywiol wedi dangos, cwmnïau newydd sy’n creu mwyafrif y swyddi mewn economi ac, yn syml, bydd swyddi yn codi wrth nifer y busnesau newydd ddechrau.

Darllenwch fwy am y stori hon yma ar Wales Online

Os ydych yn byw yn Nhorfaen ac am ddechrau busnes neu fenter yna cysylltwch â phrosiect Torfaen EFFECT sy’n helpu pobl gyda’u syniadau. E-bostiwch Gaynor Wakeling neu ffoniwch 01633 648371


 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 12th Ionawr 2017