Digwyddiad yn codi arian i Gymdeithas Alzheimer'

 

Codwyd dros £1,500 ar gyfer Cymdeithas Alzheimer yn nigwyddiad blynyddol Merched Torfaen mewn Busnes.

Cynhaliwyd y digwyddiad yng Ngwesty’r Parkway yn Nhachwedd a chodwyd £1695.22 trwy werthiant tocynnau, raffl, a chyfraniad gan Fanc Santander. 

Daeth dros 100 o fenywod busnes ynghyd yn y digwyddiad sy'n dathlu cyfraniad menywod i gymuned fusnes Gwent.

Dywedodd Cath Thomas, pennaeth economi, mentergarwch ac amgylchedd yng Nghyngor Torfaen: “Mae ein digwyddiad blynyddol i Ferched mewn Busnes wedi tyfu bob blwyddyn ac wedi dod yn un o uchafbwyntiau’r calendr busnes.

 “Yn ogystal â rhoi cyfle i fenywod i rwydweithio a chlywed gan siaradwyr ysbrydoledig, rydym hefyd yn hoffi codi arian ar gyfer achosion da ac rydym yn falch o gael cyflwyno’r arian yma i Gymdeithas Alzheimer.”

Dywedodd Rhia Stankovic-Jones, swyddog codi arian cymunedol ar ran Cymdeithas Alzheimer: “Mae’r arian yma’n dderbyniol iawn a bydd yn caniatáu i ni barhau i ddarparu gwasanaethau i gefnogi pobl â dementia yn Nhorfaen, ac yn y pen draw buddsoddi mewn ymchwil at wellhad.

“Rhaid i ni ddweud diolch yn fawr iawn i Gyngor Torfaen a’r menywod i gyd a ddaeth i’r digwyddiad.” 

Cymerwch olwg ar ddigwyddiadau busnes eraill yn yr ardal

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Rhagfyr 2016