Twf Pellach i Ymgynghoriaeth Fusnes o Flaenafon

Mae ymgynghorwyr busnes o Flaenafon, RWA, wedi buddsoddi ymhellach mewn twf yn eu prif swyddfa a’u timau e-ddysgu trwy benodi tri aelod staff newydd.

Mae Jayne Skyrme yn ymuno â RWA o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel Rheolwr Datblygu Busnes i hybu platfform e-ddysgu arloesol RWA, My Development Zone.

Bydd Dr Nathan Matthews yn arwain y broses o greu cyrsiau newydd i My Development Zone yn ei rôl fel Awdur y Cynnwys E-Ddysgu,

Rheolwr Marchnata newydd RWA, Peter Townsend, sy’n cwblhau’r triawd a bydd yn gyfrifol ar gyfer datblygu a gweithredu’r strategaeth farchnata i My Development Zone.

Ynglŷn â’r penodiadau dywedodd Prif Weithredwr RWA, Tom Wood: “Yn 2016 aeth RWA o nerth i nerth. Mae’n edrych fod bod y twf yma yn mynd i barhau yn 2017 wrth i ni ddatblygu My Development Zone (www.mydevelopmentzone.com).

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Rhagfyr 2016