Cefnogaeth Ymchwil ar gael i fusnesau yn Nhorfaen

Yn ôl y South Wales Argus, mae perchnogion busnes yn rhannau o Went yn cael cynnig cyfle i gael help gydag ymchwil busnes arbenigol.

Trwy KESS II, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, gall busnesau yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd – sy’n cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Torfaen, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont, Rhondda Cynon Tâf and Merthyr Tudful – elwa o gymorth wedi ei dargedu gan fyfyriwr MRes (Meistr mewn Ymchwil).

O dan y cynllun, bydd y myfyriwr yn cael ei leoli gyda chwmni er mwyn gwneud ymchwil a fydd yn fantais i’r busnes, fel profi honiadau, canfyddiadau neu brofiadau ynglŷn â’u cynnyrch, brand neu wasanaeth.

Darllenwch fwy am y stori yn y South Wales Argus           

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Ionawr 2017