Cael anhawster cael gafael ar gyllid?

Os ydych chi’n fusnes bach y mae benthycwyr traddodiadol wedi gwrthod cyllid iddo, mae posib eich cyfateb i opsiynau cyllido eraill yn awr. Dyma gynllun llywodraeth newydd gyda chefnogaeth Banc Busnes Prydain.        

Bydd 3 llwyfan cyllid y bydd 9 o fanciau mwyaf y DU yn anfon eich manylion ymlaen atynt, ar ôl cael eich caniatâd chi. Wedyn bydd y llwyfannau hyn yn rhannu eich manylion gyda darparwyr eraill, gan eich rhoi chi mewn cysylltiad ag unrhyw rai sy’n mynegi diddordeb mewn rhoi cyllid i chi.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Banc Busnes Prydain.

Dysgwch fwy am Benthyciad Dechrau Busnes Torfaen 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Rhagfyr 2016