Cyflymu Cymru i Fusnesau: Sut i Feithrin Teyrngarwch Cwsmeriaid dros y Nadolig

Daw’r Nadolig â nifer o heriau a gofynion newydd i fusnesau. Mae'r cyfnod prynu prysur yn golygu bod angen i fusnesau reoli llif o draffig gwyliau, cynnydd mewn gwerthiant a chwsmeriaid newydd, tymhorol. Fodd bynnag, ar ôl tynnu’r tinsel a bwyta’r mins pei olaf, yr her nesaf yw cael y cwsmeriaid tymhorol 'anwadal' hynny i barhau i ddychwelyd at eich busnes ymhell ar ôl i’r gwyliau ddod i ben.

Sut allwch chi ddechrau meithrin teyrngarwch cwsmeriaid dros y Nadolig? 

  • Manteisiwch ar y cyfle i adeiladu eich rhestr e-bost

  • Hyrwyddwch eich sianeli cyfryngau cymdeithasol

  • Anogwch gwsmeriaid i ddychwelyd gyda gostyngiadau ar ôl y Nadolig

  • Creu cynllun cerdyn teyrngarwch

  • Ychwanegwch y cysylltiad personol hollbwysig

  • Dathlwch eich cwsmeriaid ffyddlon

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Rhagfyr 2016