Digwyddiad busnes Nadolig llwyddiannus

Daeth dros 60 aelod o gymuned busnes Torfaen ynghyd yng Nghlwb Golff Y Ddôl Werdd yng Nghwmbrân ar ddydd Iau (1 Rhagfyr) ar gyfer Digwyddiad Nadolig Llais Busnes Torfaen.

 Mwynhaodd y gwesteion areithiau gan gyn-chwaraewyr rhyngwladol Lee Byrne a Nigel Meek, a chlywson nhw ganeuon Elvis gan ganwr lleol, Dean Mack.

 Cymerodd aelodau rhan yn ‘her y dynion pren’ y gellir ei weld ar www.facebook.com/TorfaenEnterprise

 Mae Llais Busnes Torfaen yn cael ei rhedeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr sy’n ymroddedig i gefnogi busnesau yn Nhorfaen, gan eu galluogi i wneud cysylltiadau newydd, creu cyfleoedd newydd a’u cynorthwyo i dyfu.

 Mae’r flwyddyn aelodaeth newydd yn dechrau yn Ionawr 2017 a dylai unrhyw fusnes sydd am ymuno fynd i http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Business-Club/Business-Club.aspx am fwy o wybodaeth. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Rhagfyr 2016