Busnesau Torfaen - Pa mor gynaliadwy ydych chi?

Mae'r canllaw newydd yma gan Croeso Cymru sy'n ddatblygiad pellach o'r Cit Cynaladwyedd, wedi ei gynllunio i roi syniad cyffredinol o bar mor gynaliadwy yw eich busnes a'r camau y gallwch eu cymryd er mwyn gwella. Mae pob un o'r naw adran yn cynnwys cyfrs o gwestiynau a fydd yn cynhyrchu adroddiad wedi eu gynllunio'n arbennig yn dibynnu ar eich atebion. Bydd yr adroaddiad yn rhoi cyngor cyffredinol ac yn cynnwys dolenni defnyddiol ar gyfer mwy o wybodaeth ar-lein 

pecyn hunan-asesu cynaliadwyedd

Mwy o wybodaeth am Gymdeithas Busnes Torfaen yma
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Rhagfyr 2016