Cronfeydd twristiaeth ar agor ar gyfer ceisiadau

Gwahoddir cynigion gan y diwydiant twristiaeth ar gyfer dwy gronfa gwerth tua £2.5 miliwn dros ddwy flynedd. 

Mae’r amserlen ar gyfer yr arian wedi cael ei ymestyn dros ddwy flwyddyn ariannol a bydd yn helpu’r sectorau preifat a chyhoeddus i ddarparu a chyflenwi cynnyrch arloesol wedi eu cysylltu â Blwyddyn y Chwedlau 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018.  Ar gyfer blynyddoedd ariannol 2017/2018 a 2018/2019, bydd y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) yn parhau i ganiatáu buddsoddiad yn ansawdd y cynnyrch twristiaeth ar lefel leol - rhywbeth sy’n allweddol i’r sector dwristiaeth sy’n cystadlu yn y farchnad fyd-eang. 

Bydd canolbwyntio ar gefnogi’r sector breifat i ddatblygu syniadau mawn r, prosiectau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth wneud Cymru yn le hanfodol i ymweld â hi ac wrth roi digon o resymau i bobl ymweld â Chymru..

Dyddiad cau rownd gyntaf y ceisiadau yw Dydd Gwener 24ain Chwefror 2017 

Am fwy o wybodaeth neu i drafod eich syniad, cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol regionaltourism@wales.gsi.gov.uk. Budd canllawiau ar gyfer cynlluniau a ffurflenni cais ar gael ar-lein yn y Flwyddyn Newydd

Mae gwybodaeth bellach ar gael yma  

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Rhagfyr 2016